Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Betyg, individuell studieplan

Betygen i gymnasieskolan sätts efter en nationell betygsskala med sex steg, A, B, C, D, E och F. A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat.

Betyg sätts på varje avslutad kurs. På gymnasiearbetet sätts enbart betyget E eller F.

Vid betygssättningen ska all tillgänglig information om dina kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven användas och en allsidig bedömning ska göras av dina kunskaper. Det innefattar de kunskaper som du visat fram till och med det tillfället då betyget sätts. Underlaget ska bygga på varierade bedömningsformer till exempel prov och muntliga prestationer gjorda vid flera tillfällen.

Individuell studieplan

Du som studerar på en gymnasieskola ska ha en individuell studieplan. Studieplanen innehåller information om vilka kurser du läser under skolåret, vilka kurser du inte påbörjat än och vilka kurser du avslutat samt vilket betyg du fått i de avslutade kurserna.

Studieplanen uppdateras kontinuerligt till exempel efter ditt studieval och efter genomgång i samband med utvecklingssamtalet.