Meny

Betyg och bedömning

Från och med årskurs 6 får ditt barn betyg i slutet av varje termin.  

Betygen är en sammanställning av ditt barns kunskaper och resultat. Kunskaper ska bedömas och betygssättas utifrån kunskapskraven som står i läroplanen (Lgr11.)

I slutet av årskurs 9 och i slutet av sista terminen i gymnasieskolan får ditt barn ett slutbetyg. Det är slutbetyget som ditt barn använder för att söka sig vidare till gymnasieskolan samt till högre studier.

Betygsskala

Betygsskalan innehåller sex steg. Betygen som går att få är:

  • A (högsta betyg) till E (lägsta betyg)
  • F (icke godkänt)

Ogiltig frånvaro på terminsbetygen

Terminsbetyget ska innehålla uppgift om hur stor frånvaro ditt barn har haft utan giltigt skäl under terminen. Skolan sammanställer uppgifter om ogiltig frånvaro, sen ankomst och om ditt barn har avvikit från lektionen och redovisar detta som ogiltig frånvaro i antal timmar.

Det är endast frånvaron under terminen som förs in i terminsbetyget, inte frånvaro som barnet haft tidigare. Den ogiltiga frånvaron visas inte på slutbetyget.