Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Anpassad grundskola

Anpassad skola

Anpassad grundskola är till för elever som av olika anledningar inte kan läsa enligt grundskolans kursplaner. Innan en elev placeras i anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola ska en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning göras.

Visionsarbete

Vi ska skapa den bästa anpassade grundskolan där varje elev är unik och utvecklas maximalt utifrån sina egna förutsättningar.

Verksamhetsidé

Vi möter och utmanar eleven genom att skapa förutsättningar utifrån varje elevs unika möjligheter för lärande och gör den delaktig i lärprocesser. Hos oss får eleven uppleva motivation, trygghet och glädje för att komma till skolan med stolthet och lust och lära. Genom personalens goda kunskaper och gedigna erfarenheter av arbete med elever med intellektuell funktionsnedsättning arbetar vi även för att vara ett kunskapscenter med målsättning att sprida kunskapen vidare genom flera kanaler.

För oss är det självklart att arbeta i team, ta vara på varandras kompetenser och att dela med oss till andra. För att eleven ska uppleva känsla av sammanhang arbetar vi aktivt för ett gott samarbete med vårdnadshavare och andra verksamheter.