Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Vanliga frågor om förskola och fritidshem

På denna sida hittar du svar på vanliga frågor om regler och rutiner inom förskola och fritidshem i Lysekils kommun.

Hur ansöker jag om eller säger upp plats i förskola eller fritidshem?

Ansök om plats

Ansök om plats via e-tjänsten. E-tjänsten heter "Förskola och fritidshem - ansökan, inkomst, uppsägning".

Om du har sekretess enligt folkbokföringen, saknar svenskt personnummer eller saknar bank-id ska du ringa eller besöka kontaktcenter för att få en ansökningsblankett på papper.

Kontaktcenter telefon 0523-61 30 00.
Kontaktcenter besöksadress Kungsgatan 44 i Lysekil.

E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats.

Säg upp plats

Uppsägning gör du via vår e-tjänst för barnomsorg som heter "Förskola och fritidshem - ansökan, inkomst, uppsägning".

Vi tillämpar 30 dagars uppsägningstid vilket innbär att du betalar för platsen 30 dagar till efter det datum uppsägningen inkommit till kommunen.

E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats.

Hur snabbt kan jag få plats till mitt barn i förskolan?

Ansökan om plats i förskola ska göras fyra till sex månader före önskad start.

Kommunen ska erbjuda barnet plats inom fyra månader från det datum ansökan inkom. Om det inte finns plats där du önskat erbjuds plats på en annan förskola.

Mitt barn har föräldrar som bor i två olika kommuner, kan vi ha förskoleplats i båda kommunerna?

Lysekils kommun erbjuder normalt inte placering i två olika kommuner.

Måste jag betala avgift om barnet haft semester eller varit sjukt under en längre period?

Barnomsorgsavgiften är densamma oavsett om barnet varit i verksamheten eller inte. Avgift gäller för alla månader på året. Den påverkas heller inte av hur många timmar barnet är i verksamheten. Det som styr avgiften är endast hushållets gemensamma inkomst före skatt. Om barnet är i verksamheten 20 eller 40 timmar per vecka har ingen betydelse för avgiften.

Mitt barn fyller tre år i januari, får vi då automatiskt 15 timmar gratis allmän förskola?

Nej, du behöver anmäla allmän förskola skriftligen till kommun@lysekil.se Uppge barnets namn och från vilken datum allmän förskola ska gälla.

Barnet får då gå på förskolan tisdag, onsdag och torsdag varje vecka mellan klockan 8:30-13:30 och är ledig och hemma vid sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov, jullov samt klämdagar och studiedagar.

Allmän förskola är kostnadsfri och finns för barn i förskola från och med hösten det år barnet fyller 3 år (oavsett när på året barnet fyller).

För att få gå upp i tid till en vanlig plats igen mailar du en anmälan om återgång till ordinarie plats till kommun@lysekil.se

Anmälan till och från allmän förskola ska göras med en månads marginal för att planering av verksamheten, mat och personal ska kunna ordnas. Uppstår behov inom kortare tid, kontakta rektor för en förfrågan om hur möjligheterna ser ut.

Det är viktigt att du anmäler när ditt barn går från allmän förskola 15 timmar i veckan till mer tid, ordinarie betalande plats. Om du vid återgång till ordinarie betalande plats inte anmält det via mail till kontaktcenter@lysekil.se blir du vid kontroll återbetalningsskyldig i efterhand för den avgift som du inte fakturerats. Du får då en större faktura för den period som barnet gått mer tid. Om du inte kan betala hela beloppet direkt kan du ta kontakt med ekonomiavdelningen och lägga upp en betalplan där du betalar av skulden över flera månader.

Kan jag få fakturan för förskola och fritidshem digitalt, e-faktura?

Ja, anslut till e-faktura genom att logga in på din internetbank eller bank-app. Sök på ”e-faktura” så får du upp var du hittar inställningarna för e-fakturor på just din bank. När du hittat menyn för e-faktura söker du på "Lysekils kommun" och lägger till som betalningsmottagare. Därefter är det klart och alla framtida fakturor kommer direkt till din bank-app.

E-faktura är en säker och enkel metod för att ta emot fakturor digitalt. I stället för en pappersfaktura får du ett meddelande i din bank-app varje gång en ny e-faktura kommer. Du kan öppna fakturan som pdf och kontrollera den före du lägger den för betalning.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att spara på papper, kuvert, frankering och postgång och därmed bidra till en bättre miljö.

Om du inte vill fortsätta med e-fakturor kan du avsluta tjänsten när du vill och återgå till pappersfakturor igen.

Vad betyder "reducering av avgift" på min faktura för barnomsorg?

Reducering av avgift är ett avdrag på 20 % av kostnaden som ges under terminstid för alla barn i åldern 3-5 år. Avdraget görs inte på sommaren vilket innebär att avgiften då är högre.

Vad betyder "reducering pga maxtaxa" på min faktura för barnomsorg?

Reducering på grund av maxtaxa kan det stå på din faktura om du och den andra föräldern har delad faktura. Det är en automatisk korrigering som går in för att era avgifter tillsammans inte ska översitga maxtaxan för vad en plats kostar.

Vi behöver inte platsen längre och har meddelat personalen på förskolan/fritidhemmet att vårt barn kommer sluta, räcker det?

Nej, det räcker inte. Du faktureras för platsen tills du som är förälder sagt upp platsen för ditt barn. Uppsägning ska göras via kommunens e-tjänst för barnomsorg som heter "Förskola och fritidshem - ansökan, inkomst, uppsägning". Lysekils kommun tillämpar 30 dagars uppsägning vilket innebär att du betalar för platsen ytterligare 30 dagar från den datum uppsägning inkommit till kommunen.

E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats.

Om du inte har bank-id och möjlighet att använda e-tjänsten ska du maila eller posta en skriftlig uppsägning till kommun@lysekil.se

Jag står för omplacering till annat förskoleområde, behöver jag säga upp platsen på nuvarande förskola?

Har du ansökt om flytt för ditt barn till en annan kommunal verksamhet inom Lysekils kommun behöver platsen inte sägas upp. Omplacering sker när ny plats kan erbjudas och den tidigare platsen avslutas automatiskt när den nya platsen påbörjas.

För ansöka om flytt till en annan förskola fyller du in en ny ansökan i e-tjänsten "Förskola och fritidshem - ansökan, inkomst, uppsägning".

E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats.