Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Upphandlingsplan

Två gånger per år går kommunens ledningsgrupp igenom listan och fastställer upphandlingsplanen för det kommande året.


Upphandling

Planerad avtalsstart

Avtalsansvarig enhet

Extern part som annonserar upphandlingen

Enkätverktyg för medarbetarundersökning

snarast

HR-avdelningen


Entrémattor

snarastHLR-utbilding

snarast

HR-avdelningen


Leasing IT-utrustning

snarast

Ekonomiavdelningen


Skyfallskartering

snarast

Hållbar utveckling och kvalitet


Ramavtal för fastighetsvärdering

snarast

Plan och MEX


Akutboende vuxna utan personal

snarast

Socialförvaltningen


Boende vuxna med personal

snarast

Socialförvaltningen


Familjehem vuxna

snarast

Socialförvaltningen


Skyddat boende barn och vuxna utsatta för våld

snarast

Socialförvaltningen


Förmånsbilar

snarast

HR-avdelningen


Kaffeautomater

snarast


Adda

HVB Barn och Unga 0-20år

snarast

Socialförvaltningen

Adda

Konstgräs Kronbergsvallen - Entreprenad

snarast

Fastighetsenheten


Strategisk samverksansentreprenad, sjöentreprenader

snarast

Hamnenheten


DIS Socialtjänst

mar-23

Socialförvaltningen

Munkedals kommun

Elektroniska körjournaler

apr-23

Serviceavdelningen

Sotenäs kommun

Stödboende unga 16-20 år

apr-23

Socialförvaltningen

Adda

Trycksaker

mar-23

Kontaktcenter och kommunikation


Parkerings app

maj-23

Gata, Park och natur


Förpackningsmaterial

maj-23

Serviceavdelningen

Sotenäs kommun

Betaltjänster laddstolpar

maj-23

Hamnenheten


Konsulttjänst digitalisering

maj-23

Hållbar utveckling och kvalitet


Resebyråtjänst

maj-23


Adda

Skrivare

maj-23

IT-avdelningen

Munkedals kommun

Livräddningsutrustning

maj-23

Hamnenheten


Cirkulationstvätt

jun-23

Socialförvaltningen

Sotenäs kommun

Färsk fisk

jun-23

Serviceavdelningen


Färskt bröd

jun-23

Serviceavdelningen


Alkoholmätare med digital analystjänst

jul-23

Socialförvaltningen

Trollhättans stad

Surfplattor

jul-23

IT-avdelningen

Munkedals kommun

AV-media utrustning

maj-23

IT-avdelningen


Datacenter

aug-23

IT-avdelningen

Sotenäs kommun

Konferenser

aug-23

Kansli och Säkerhet

Vänersborgs kommun

Nyckelskåp för bilnycklar

sep-23

Serviceavdelningen

-

Utegym/Skatepark

aug-23

Gata, Park och Natur


Processhandledning för medarbetare

sep-23

Socialförvaltningen


Verkstadstjänster bilar

sep-23

Serviceavdelningen

-

HPV-Vaccin

sep-23

Utbildningsförvaltningen

Adda

Projektering Fiskhamnskajen

sep-23

Hamnenheten


Vaccin enligt nationella barnvaccinsprogrammet

sep-23

Utbildningsförvaltningen

Adda

Pensionsadministration

okt-23

HR-avdelningen

Munkedals kommun

Banktjänster

nov-23

Ekonomiavdelningen

Adda

Barnvagnar och cyklar

nov-23

Utbildningsförvaltningen

Tanums kommun

Gångbrygga Kolholmarna

sep-23

Hamnenheten


Ångbåtsbryggan

okt-23

Hamnenheten


Ramavtal Kyla

dec-23

Fastighetsenheten


Ramavtal Lås och Larm

dec-23

Fastighetsenheten


Ramavtal storköksmontör

dec-23

Fastighetsenheten


Webbpubliceringsverktyg

dec-23

Kontaktcenter och kommunikation


Eldningsprodukter

dec-23

Fastighetsenheten

Munkedals kommun

Alla upphandlingar förutom de som annonserad av Adda hittar ni i kommunens upphandlingsportal Länk till annan webbplats..

Är ni intresserade av att lämna anbud i någon av de upphandlingar som Adda inköpscentral annonserar är ni välkomna att kontakta kommunen för vidare vägledning. Ofta är dessa upphandlingar annonserade långt i förväg då de är rikstäckande ramavtal men det finns oftast möjlighet att lämna anbud till enskild kommun.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se