Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Regler och avtal

De inköps som görs av Lysekils kommun regleras till stor del av lagen om offentlig upphandling

När kommunen ska göra inköp behöver vissa regler följas. Dessa regler är skapade för att ta tillvara på konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedlen.

Reglerna kring offentlig upphandling finns till för att ta tillvara på en rad samhällsintressen:

  • främja konstnadseffektivt användande av skattemedel
  • främja fri rörlighet inom EU
  • undanröja ageranden som begränsar konkurrens
  • underlätta för företag att göra affäerer med offentlig sektor
  • se till att det företag som säljer de efterfrågade varorna eller tjänsterna till de mest förmånliga villkoren anlitas

Förutom lagstiftning har Lysekils kommun styrande dokument som vägleder kommunens beställare i hur inköp ska göras.