Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Bli leverantör

För att bli leverantör behöver du vara med och lämna anbud

Samtliga upphandlingar som inte är av lågt värde ska enligt lag annonseras i kommunens upphandlingsportal.

Tips till dig som lämnar anbud

Du som leverantör kan prenumerera på upphandlingar som annonseras och på så sätt undvika att missa ett kontrakt.

När du har bestämt dig för att lämna anbud tänkt då på att börja arbeta i god tid.

  • Läs förfrågningsunderlaget noggrant
  • Fråga dig vad som efterfrågas och på vilka villkor.
  • Kan du uppfylla kraven som avtalet avser?
  • Ta fram uppgifter som ska bifogas
  • Ställ skriftliga frågor om förfrågningsunderlaget är oklart.

Företagsenkät - Vad kan ditt företag erbjuda för varor/tjänster till Lysekils kommun?

Lysekils kommun vill kartlägga lokala företags varor och tjänster för att synliggöra dessa för medarbetare som gör direktupphandlingar, mindre upphandlingar som inte kräver annonsering enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling).


Dina svar är värdefulla och enkäten tar bara några minuter att fylla i.
Skicka in ditt svar senast den 28 februari 2022.

Om du har frågor om enkäten, kontakta ekonomiavdelningen@lysekil.se

Tack för att du tar dig tid och fyller i enkäten. Lysekils kommun vill kartlägga lokala företags varor och tjänster för att synliggöra dessa för medarbetare som gör direktupphandlingar, mindre upphandlingar som inte kräver annonsering enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling).