Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Företagsträffar

Beroende på syfte finns olika forum att ta del av

  • Lotsgrupp - Första torsdagen i varje månad ges företagare möjlighet att träffa tjänstepersoner från flera myndighetsområden vid samma tillfälle för att vägledning kring mer komplexa ärenden som berör exempelvis tillstånd, arrende, markköp och etablering.
  • Frukostmöten - En gång i månaden träffas företagare och äter frukost ihop hos något av företagen i Lysekils kommun.
  • Företagsbesök – Förtroendevalda och tjänstepersoner kommer gärna ut till ert företag så att ni kan få möjlighet att berätta om er verksamhet och planer inför framtiden.
  • Näringslivsfest - Näringslivsfesten arrangeras i samverkan med Näringslivscentrum och Företagarna. Festen är ett tillfälle att uppmärksamma kommunens företagare och där sker utdelning av aktuella företagspriser. Den går av stapeln 12 april 2024.