Meny

Studentmedarbetare

Högskolan Väst erbjuder en möjlighet för ditt företag att säkra din framtida kompetensförsörjning eller en extra resurs för ett specifikt uppdrag. Studentmedarbetaren stärker din personalstyrka kort och/eller lång sikt.

Högskolan Väst har inom sin profil "Arbetsintegrerat lärande" en anställningsform som heter studentmedarbetare. De studenter som arbetar med kvalificerade arbetsuppgifter utöver studierna kopplar ofta teorierna bättre, samt kan ta med sig den kunskap som de lär sig på Högskolan Väst ut till organisationerna de arbetar på.

Studentmedarbetare – vad är det?

Studentmedarbetare är en tidsbegränsad avlönad anställning i både offentliga och privata organisationer. Arbetsuppgifterna ska vara kvalificerade och ha koppling till studenternas utbildning. Tjänsten får uppgå till max 25 % av en heltid med anpassning till pågående studier. Övriga villkor avtalas mellan arbetsgivare och student.

Anställningsformen skall gynna både organisation och student och som ger bra möjligheter till att i framtiden hitta bra personal till ens organisation, eller bara få extra förstärkning under vissa perioder eller projekt.