Meny

Löpande Insikt - mäter kommunens service till företagen

Lysekils kommun arbetar ständigt med att förbättra den kommunala servicen, såväl till allmänhet som till näringsliv.

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunen. Handläggningen av myndighetsärenden ska vara snabb och enkel och bemötandet kännetecknas av öppenhet och dialog.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) erbjuder servicemätningen Löpande Insikt som Lysekils kommun valt att använda sig av. Undersökningen vänder sig till företagare samt ideella föreningar som haft ett myndighetsärende hos kommunen.

Mätningar görs inom följande områden:

  • Brandskydd
  • Bygglov
  • Markupplåtelse
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Livsmedelskontroll
  • Serveringstillstånd
  • Upphandling

Undersökningen möjliggör jämförelser över tid och med andra kommuner. Resultaten används som ett konkret verktyg i verksamheternas arbete med ständiga förbättringar.

Lysekils kommun placerade sig på plats 170 av 196 när mätningen gjordes år 2022. Upphandling redovisas för sig och där fick Lysekils kommun plats 27 av 87.