Meny

Företagsbesök

Karolina Samuelsson, Annika Dahlberg, Ulf Grundén, Maggie Grundén och Jan-Olof Johansson

Karolina Samuelsson, Annika Dahlberg, Ulf Grundén, Maggie Grundén och Jan-Olof Johansson

Kunskap om företagen lägger grunden för ett gott företagsklimat.

Politiker och tjänstepersoner kommer gärna ut till ert företag för att få veta mer om er verksamhet. Vi vill veta hur det ser ut just nu och vilka planer ni har för framtiden.
På så sätt får vi en möjlighet att göra bättre prioriteringar.

Kontakta näringslivsutvecklare/företagslots Renée Daun om du vill ha besök eller vill veta vilka möjligheter till stöd, ekonomiskt och rådgivning, som finns tillgängligt för ditt företag.

foretagslots@lysekil.se

0523-61 31 67