Translate site

Translate

Meny

Vatten och avlopp

I Lysekils kommun ansvarar det kommunala bolaget LEVA i Lysekil AB för vatten och avlopp.

Varje dygn renas 4,7 miljoner liter vatten för att förse kommunen med dricksvatten. Råvattnet hämtas från Kärnsjöns vattentäkt.

Här hittar du information på LEVAs webbplats: