Meny

Vi bygger om eller reparerar

Lysekil förändras ständigt – står aldrig still.

"Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar."
Så lyder Vision Lysekil 2030.

Samhällbyggnadsförvaltningen är en del av kommunens olika delar som bidrar till att Vision Lysekil 2030 förverkligas.

I Lysekils kommun utförs årligen ett antal större renoveringar och nyinvesteringar. Det kan vara kommunala fastigheter såväl som gator, parker, hamnar eller annan matrial som behöver underhållas - eller förnyas. Allt för att skapa en attraktiv och säker kommun för boende och besökande. Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar och berättar om de projekt som kan påverka Er som innvånare eller besökare.

Vill ni veta mer är ni välkomna att besöka oss på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Syftet med att Lysekils kommuns renoveringar och nyinvesteringar är att skapa ett attraktiv och hållbart samhälle.

Lysekil – det attraktiva samhället året runt

"Lysekil är en attraktiv plats som erbjuder livskvalitet. Vi tar till vara på vårt unika läge med havet ständigt närvarande. Vi har balans i tillvaron men bejakar samtidigt kontraster – vi väger in kustsamhällets årsrytmer, olika miljöer och möjligheter."

Lysekil – kreativitet och framtidstro

"Vi känner stolthet över vår kommun, vår historia och tror på framtiden – vi gör vågen för människors och företags kreativa initiativ. Vi är en kommun med växtkraft, såväl i stadskärnan som i de mindre samhällena och ute på landsbygden."

Vision Lysekil 2030