Translate site

Translate

Meny

Bredband och IT

Tillgång till säker och kapacitetsstark internetuppkoppling blir allt viktigare för samhället.

Kravet på större bandbredd ökar kontinuerligt i takt med att allt mer avancerade tjänster på nätet tas i bruk. I november 2009 beslutade regeringen om en bredbandsstrategi för Sverige. Målsättningen är att 90 procent av Sveriges hushåll och företag år 2020 bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Alla hushåll och företag bör också ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband.

Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun

Lysekils kommunfullmäktige beslutade 2013-04-25 i en IT-plan om hur Lysekils kommun skall nå det nationella målet.

Centrala Lysekil

I de centrala delarna av Lysekil är det Telia Öppenfiber som erbjuder bredbandstjänster.

Övriga kommundelar

Utbyggnaden av fibernätet i Lysekils kommun sker till stor del med ideella krafter i de fyra fiberföreningarna, som med hjälp av statligt, regionalt och kommunalt stöd bygger fibernät i Lysekils kommuns landsbygd.

De fyra fiberföreningarna är:

BroNet

BroNet täcker den nordligaste delen av kommunen

E-post: info@bronet.se
Hemsida: www.bronet.selänk till annan webbplats

Brastad Fiber

Brastad Fiber täcker ett stort område i och runt Brastad samhälle

E-post: info@brastadfiber.se
Hemsida: www.brastadfiber.selänk till annan webbplats

Lysefiber

Lysefiber täcker den sydligaste delen av Stångenäsets landsbygdsområde

E-post: info@lysefiber.se
Hemsida: www.lysefiber.selänk till annan webbplats

Skaftö Fiber

Skaftö Fiber som skall förse Skaftö med fiber

E-post:rekrytering.skaftofiber@gmail.com
Hemsida: www.skaftofiber.selänk till annan webbplats