Meny

Satsa på det som är unikt just här

Den fjärde frågan i enkät ”Lysekil 2030” handlar om vilka utvecklingsmöjligheter som finns i kommunen. Svaren visar att här finns stor potential. Vi kan bli mycket bättre på att vårda, värna och utveckla det som är unikt för vår kommun.

Så här ställdes frågan: Vilka möjligheter ser du för vår kommuns utveckling? Hur vill du att vår kommun ska se ut år 2030? Vilka kvaliteter kan utvecklas och vilka samhällsförändringar i stort och smått kan gynna vårt samhälle i framtiden? Vad kan du bidra med för att göra vår kommun till en bättre plats?

Vårda, värna och utveckla

Era svar målar fram fantastiska bilder på vad Lysekil kan vara i framtiden – och i vissa fall redan är idag. Ett vanligt svar är att vi bör nyttja den härliga natur som finns här mycket mer, särskilt havet.

Många uppskattar att Lysekil är en kommun som är populär att turista i sommartid. Hälften av er anser att vi kan och bör satsa på att attrahera fler besökare och turister av olika slag även under resten av året.

Vi bör även lyfta fram de gamla kulturmiljöerna och bättre utnyttja att vi har en hel liten stad mitt i havet, menar en del. Allt detta som ger en hög livskvalité och unika förutsättningar att njuta hela året.

Genom att vårda och värna befintliga miljöer men även bli bättre på att utveckla platser skulle vi kunna få hit fler besökare. Vi måste även underlätta för företagare samt satsa ännu mer på våra skolor och våra unga, för att få fler att välja att etablera sin verksamhet här eller vilja att bli bofasta.

Stolthet och potential

Ni redovisar en tro att vi alla skulle få roligare, känna större trygghet och kanske bli stoltare över vår kommun om de resurser och idéer som finns här förvaltas bättre.

Ytterligheterna i era svar visar sig exempelvis i synen på Lysekils kommun som en ”utpost” i Västerhavet. För vissa är det en kvalité, medan andra snarare ser det som en belastning.

En annan ytterlighet finns i synen på strandskyddet. Där menar några att det absolut inte får exploateras mer i strandlinjen medan andra ser att havsnära lägen är den största resursen kommunen har, vilket borde utnyttjas.

Ytterligheter hittas även i åsikterna om kommunen borde fokusera mer på de befintliga invånarnas väl och ve eller på de besökande och deltidsboendes dito.

Citat från enkätsvaren:

”Lysekil – outdoor mecka”

”Vi vågar satsa annorlunda och kreativt i det offentliga rummet kring sådant som samlar människor.”

”Då har vi utvecklat och profilerat Lysekil mer i det vi redan är bra på, till exempel marinbiologi”

”Tänka positivt och kreativt för de som så småningom ska ”ta över”.

”Jag ser ett integrerat samhälle utan stora motsättningar politiskt och mellan befolkningsgrupper, det vill säga, hög-låginkomsttagare, helårs-delårsboende, infödda-nyanlända.”

Utvecklingspotentialen i Lysekils kommun

I svaren framgår att utvecklingspotentialen i Lysekils kommun ligger i att:

• Förvalta och nyttja det som får folk att vilja besöka oss
• Se möjligheterna under hela året
• Bättre nyttja vårt läge vid kusten och stötta havsrelaterade verksamheter
• Bygga fler bostäder och ta fram fler attraktiva tomter
• Skapa fler bättre och skolor och utbildningar
• Aktivt stötta företagare och gränsöverskridande samarbeten
• Politikerna når en enighet gällande kommunens utveckling

Om enkät Lysekil 2030

Våren och sommaren 2016 genomfördes enkäten ”Lysekil 2030” där vi bad om en beskrivning av hur du ser på ditt samhälle och på framtiden här.

Engagemanget var stort och vi fick in svar från nästan 350 personer. Enkätsvaren är betydelsefulla byggstenar i Lysekils kommuns nya vision och nya översiktsplan.