Meny

Närhet och trygghet i en kontrastrik miljö

Den femte och sista frågan i enkät ”Lysekil 2030” handlar om vad Lysekils kommun betyder som plats att leva och bo på. Svaren visar positiva och starka känslor för platsen och att alla vill Lysekil väl, oavsett vilken del av kommunen man uppfattar som ”sin”.

Så här ställdes frågan: Vad betyder Lysekil som plats i världen för dig? Varje plats har en identitet. Ibland uttrycker man det som ”platsens själ”. Hur ser du på den plats där du bor, arbetar, går i skolan, tillbringar din fritid - vad är den platsen för dig?

Kontrastrikedom

De flesta svarande förknippar Lysekil - som stad eller som kommun - med ”hemma”. Många har starka, positiva känslor. Denna plats på jorden innebär trygghet för de flesta; det är här ni har vuxit upp eller bott och arbetat länge och har era vänner. Här är nära till allt och här finns en unik relation till havet. Naturligtvis har olika områden väldigt olika betydelse beroende på vem som svarat.

Lysekils kommun beskrivs som en plats med stora kontraster. En kontrast återfinns i skillnaden mellan sommar och vinter, vilket de flesta ser som något positivt. Det märks i närvaron av människor, i vädret och i utbudet av aktiviteter. Landskapet i sig beskrivs som kontrasterande då kusten och inlandet erbjuder helt olika upplevelser.

Även landsbygden och de pittoreska småsamhällena med gamla traditioner står i viss kontrast till staden Lysekils drag av urbanitet, där en blandning av människor och kulturella arrangemang är mer påtaglig.

Olika delar och betydelser

Era svar redovisar att Lysekils kommun i stort kan ses som en tredelad miljö; staden Lysekil är en tydlig plats, Skaftö en annan och de stora områdena kring Brastad och Bro kan ses som en tredje plats. Samtidigt är dessa tre delar också uppdelade i mindre delar med olika betydelser.

Några redovisar en uppgivenhet över hur Lysekil har utvecklats under senare tid. Det påtalas att både invånare och ledning verkar vara vilsna. Några uppfattar att frågan som handlandes om staden Lysekil och förargas över att kommunen sällan verkar bry sig om andra delar av kommunen.

Ytterligheterna i svaren återfinns mest i hur olika betydelse kommundelarna har för var och en – och vad ni vill med dem. De flesta vill Lysekils kommun väl, men vad som är bra återstår att diskutera.

Citat från enkätsvaren:

”Lysekil är paradiset på jorden”

”Här finns en slumrande potential - Lysekil är som en oslipad diamant!”

”Närhet, enkelhet. Fast tråkigt att vara bilberoende.”

"Jag älskar min hemstad, men äcklas av rasisterna."

”För mig är Skaftö den plats som har själ.”

”Lysekil är ’dom på andra sidan Gullmarn’, en plats jag åker till för tandläkarbesök”

”Min del av Lysekil är Brastad - som håller på att förfalla. Kom igen, jag vill inte flytta härifrån!”

”Lysekil har blivit en fristad för Syrien och Somalia.”

”Just nu som hemma. Men händer det inget positivt i kommunen så flyttar jag direkt om jag får jobb någon annanstans.”

Detta karaktäriserar Lysekils kommun

I svaren framgår att det som karaktäriserar Lysekils kommun är att:

• Det är hemma
• Havet och naturen gör platsen så speciell
• Det är nära till det mesta
• Här finns många stimulerande eller utmanande kontraster

Om enkät Lysekil 2030

Våren och sommaren 2016 genomfördes enkäten ”Lysekil 2030” där vi bad om en beskrivning av hur du ser på ditt samhälle och på framtiden här.

Engagemanget var stort och vi fick in svar från nästan 350 personer. Enkätsvaren är betydelsefulla byggstenar i Lysekils kommuns nya vision och nya översiktsplan.