Meny

Här finns det goda livet

Den första frågan i enkät Lysekil 2030 handlar om vad som är bra i vår kommun. I det här svaret finns en rörande överensstämmelse om att närheten till storslagen natur och en tilltalande småskalighet i samhällena ger ett gott underlag till aktivitet och trivsel året om.

Så här ställdes frågan: Vad är bra i vår kommun? Vi ville veta vilka värden Lysekils kommun har för dig, vad är bra under olika delar av året eller är unikt och som gör att du trivs här.

Natur, tilltalande småskalighet och närhet

Närheten till storslagen natur, särskilt havet, och vad det medför i form av rekreation och aktiviteter är en viktig anledning till er trivsel. Att klimatet är så olika under sommaren och vintern är en kvalité i sig enligt många.

Ni anser även att här finns en tilltalande småskalighet och närhet. En god servicenivå och trevligt stadsliv erbjuds inte bara under sommarhalvåret. Kommunen ligger avskilt men har större städer inom räckhåll.

Fritiden och arbetets lokalisering är viktigt för de flestas trivsel. Att det finns en lokal arbetsmarknad möjliggör att få mer tid till att utnyttja det rika föreningslivet. Utbudet av aktiviteter för både den yngre och äldre delen av befolkningen är en viktig trivselfaktor.

Citat från enkätsvaren:

”Läget vid havet är oslagbart, älskar de fina kulturmiljöerna. Och det är nära till allt.”

”Pulsen! På sommaren så mycket folk och liv - under vår, vinter, höst finns stillhet.”

”Läget, naturen och den fina blandningen av människor.”

”Årstidsväxlingarna är så tydliga. Ljuset som växlar över havet, Gullmarn.”

”Bred småskalighet!”

”En lagom storlek. Finns det mesta av service och utbud. Relativt nära till större orter.”

Styrkorna i Lysekils kommun

I svaren framgår att styrkorna i Lysekils kommun är att:

• Det finns så mycket vacker natur
• Det känns tryggt och hemtamt
• Lysekil (staden) erbjuder ett bra och brett serviceutbud
• Det är lätt att ta sig till större städer och ut i naturen
• Turismen för med sig mycket gott på sommaren
• Det finns en lokal arbetsmarknad

Om enkät Lysekil 2030

Våren och sommaren 2016 genomfördes enkäten ”Lysekil 2030” där vi bad om en beskrivning av hur du ser på ditt samhälle och på framtiden här.

Engagemanget var stort och vi fick in svar från nästan 350 personer. Enkätsvaren är betydelsefulla byggstenar i Lysekils kommuns nya vision och nya översiktsplan.