Meny

Bro

Pågående detaljplaner

Hallindens industriområde

Nulägge

Denna plan är i nuläget vilande eftersom det krävs en stor uppbyggnad av vatten och avlopp för att kunna exploatera området. Det finns ingen tidsplan när den kommer återupptas.

Bakgrund

Programområdet ligger i kommunens norra del, vid Hallinden nära E6. I norra delen av Lysekils kommun saknas idag utvecklings-möjligheter för bland annat företagsverksamhet. Hallinden är den plats som anses ha störst möjligheter. Läget nära E6, samt vägkorsningen för väg 162 mot Lysekil och väg 171 mot Kungshamn-Smögen ger området en strategisk placering. Området består idag i huvudsak av jordbruksmark med få bostadshus och är omgivet av branta bergssidor.

Ett planprogram har varit ute på programsamråd.

Planhandlingar