Meny

Detaljplaner

En detaljplan är ett juridisk bindande dokument som reglerar användning av mark och vatten. Det ger riktlinjer om hur och vad man får man bygga, vilken typ av verksamhet som är tillåten och hur en bebyggelse ska se ut.

Planenheten ansvarar för att ändra eller ta fram nya detaljplaner i kommunen och allmänheten kan påverka processen genom att lämna synpunkter vid flera tillfällen.

Du är alltid välkommen till oss på planenheten med dina frågor eller om det är något du undrar när det gäller framtida planering i kommunen.