Meny

Dela sidan på sociala medier

Fler rökfria miljöer med ny tobakslag

Flicka med solglasögon på ett cafe.

Den nya lagen innebär bland annat fler rökfria miljöer och särskilt fokus ligger på att skydda överkänsliga personer och barn.

Den första juli 2019 träder Lagen om tobak och liknande produkter i kraft vilket bland annat innebär fler rökfria miljöer.

Syftet med de utökade rökfria miljöerna är att minska risken för tobaksrelaterade sjukdomar, avnormalisera rökning samt skydda överkänsliga personer som exempelvis barn.

Vilka nya platser omfattas av rökförbudet?

  • Områden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis perronger, busshållplatser och taxizoner.
  • Uteserveringar.
  • Inhägnade idrottsanläggningar, även om anläggningen används till andra aktiviteter som konserter eller mässor.
  • Lekplatser.
  • Entréer till lokaler som allmänheten har tillgång till. Entréer till restauranger, butiker, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård är några exempel.

Vilka produkter omfattas av rökförbudet?

Rökförbudet omfattar samtliga produkter som kan rökas eller till användningssättet motsvarar rökning. Några exempel är tobaksprodukter, elektroniska cigaretter och vattenpipa.

Vem är ansvarig för att upprätthålla rökförbudet?

Den som äger eller disponerar ett område utomhus som omfattas av rökförbudet, ansvarar för att rökförbudet följs. Den som är ansvarig för det rökfria området är skyldig att informera om rökförbudet genom skyltning och vid behov ingripa med tillsägelser.

Askkoppar och markerade områden där rökning tidigare varit tillåten ska tas bort. Detta på grund av att man inte får uppmuntra till rökning på ett område där det är rökförbud.

Frågor och mer information

Om du har frågor eller vill ha mer informaton, vänligen kontakta miljöhandläggare Hanna Persson, hanna.persson@sotenas.se 0523 – 66 40 38.