Translate site

Translate

Meny

Lysekils kommuns byggnadspris 2019

Vinnare byggnadspriset 2017.

Gathusen på Kungsgatan 30-32 i Lysekil fick 2017 års byggnadspris.

Vilken byggnad tycker du ska få 2019 års byggnadspris? Senast den 31 augusti vill vi ha din nominering.

Lysekils kommun delar vartannat år ut ett byggnadspris för att uppmärksamma spännande byggnadsprojekt i hela kommunen. Syftet med priset är att uppmuntra god arkitektur som bidrar till intressanta bebyggelsemiljöer. Byggnadspriset består av äran och ett diplom.

Vad är syftet med byggnadspriset?

Målsättningen med byggnadspriset är att det ska:

  • Visa på byggnaders och platsers funktion, upplevelsevärden och samspel med övrig miljö.
  • Öka intresset för byggnader och fysiska miljöers estetiska och arkitektoniska utformning och hur de påverkar människors välbefinnande.
  • Visa på hållbart byggande.

Vilka kriterier måste nominerade byggnader uppfylla?

För att en byggnad ska kunna nomineras ska den:

  • Ha färdigställts, och/eller ha fått slutbesked, under perioden 1 juli 2017 t.o.m. 30 juni 2019.
  • Vara en nybyggnad, en större om- eller tillbyggnad, och/eller en betydande renovering.
  • Vara en byggnad inom Lysekils kommungränser.

Vem kan nominera?

Du som bor i, eller besöker, Lysekils kommun, kan föreslå vilka byggnadsobjekt som ska delta i urvalsprocessen.

Detta ska finnas med i nomineringen:

  • Någon form av identifiering av byggnaden. Det kan vara fastighetsbeteckning, en adress, eller en noggrann beskrivning av var byggnaden ligger. Det är också bra om du kan bifoga foton på byggnaden, speciellt på de saker ni anser är karaktäristiska för byggnaden.
  • En motivering till varför du anser att byggnaden ska nomineras till byggnadspriset.

Hur lämnar jag min nominering?

Sista dag för inlämnande av förslag är den 31 augusti 2019, och du kan naturligtvis lämna in flera förslag. Märk det du lämnar/skickar in med ”Byggnadspris”.

Förslagen kan lämnas in i kommunhusets reception, eller skickas till Lysekils kommuns registratur, postadress: Lysekils kommun, Registrator, 45380 Lysekil
E-postadress: registrator@lysekil.se

Bland de förslag som lämnas in tar en sakkunnig nomineringskommitté fram de bästa exemplen på byggande, varefter allmänheten får rösta på dessa under oktober och november. Slutligen avgör samhällsbyggnadsnämnden vilken av de två byggnader som har fått flest röster, som ska få byggnadspriset.