E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Service och kunder i fokus

Publik under vinterforum.

Inspiration, energi och möjligheter när samhällsbyggnadsförvaltningen samlades för vinterforum.

Den 3 december samlades hela samhällsbyggnadsförvaltningen på Oscars i Lysekil och cirka 170 medarbetare var på plats.

Dagens syfte var att stärka ”vi-känslan” samt att fokusera på kunder och service genom att
hämta inspiration från Systembolagets utvecklingsresa. Systembolaget har gått från en regelstyrd organisation till en organisation som bygger på värderingar och personligt ansvarstagande.

Organisationen rankas idag som Sveriges bästa serviceföretag men hade tidigare en betydligt
lägre placering.

Glädje och passion

Mikael Wallteg har genom sina uppdrag som vice VD samt försäljningsdirektör på Systembolaget lett organisationens förändringsarbete. Med mycket glädje och passion delade han med sig av vilka framgångsfaktorer som varit avgörande och vilka utmaningar som kantat vägen.

Mikael menar att ett ledarskap som kännetecknas av närhet, passion, engagemang och kommunikation skapar förutsättningar för människor att växa och vara sitt bästa jag i kundmötet.

- Vi har som mål att skapa ett kundmöte som imponerar. Eftermiddagen gav många konkreta exempel som ger medarbetarna inom samhällsbyggnadsförvaltningen inspiration, energi och
möjlighet till reflektion, säger samhällsbyggnadschef Per Garenius.

Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp.

Per Garenius, samhällsbyggnadschef, Mikael Wallteg, fd vice VD Systembolaget, Anna Wigell avdelningschef plan och bygg, Linda Wising verksamhetsutvecklare, Anders Siljeholm, IT-chef, Fredrik Torstensson avdelningschef mark och gata samt Christian Wrangmo avdelningschef fastighet och service.