E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Inspirerande digitalisering

Foto från publik på konferens om digitalisering.

Omkring 70 personer från kommunerna i norra Bohuslän deltog i inspirationsdagen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen deltog på inspirationsdag kring digitala tjänster.

I september åkte delar av personalen inom samhällsbyggnadsförvaltningen, avdelningen för hållbar utveckling och avdelningen för verksamhetsstöd till Tanumstrand för att delta i en
inspirationsdag kring digitalisering.

Syftet var att ge deltagarna inspiration i arbetet med att få till en effektivare samhällsbyggnadsprocess.

E-tjänster, digitala detaljplaner, digital ÖP och medborgardialog

Det var cirka 70 personer som deltog och dagen hölls av Maria Syrén, GIS-samordnare för
kommunerna i Norra Bohuslän. Ett flertal föredragshållare från bland annat Lantmäteriet, kommuner och systemägare deltog för att berätta om sitt arbete.

Digitaliseringen som sker inom plan- och byggsektorn innebär nu att allt fler kommunerna inför e-tjänster och digitala planer för att underlätta för sina kunder och invånare.

Även arbetet med översiktsplaner och medborgardialog via digital karta ligger i tiden.

- Det var en inspirerande dag som gav många tankar och idéer. Det är ett stort skifte som sker nu i samhället och inom myndigheterna, från det analoga till det digitala. Samhällsbyggnadsförvaltningen i Lysekil påverkas i allra högsta grad och vi har siktet inställt på att vara proaktiva i de digitala processerna för att erbjuda våra invånare mest nytta, säger Anna Wigell, avdelningschef för plan- och bygg.

Foto på ett par av samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare.

Rodrigo Baraona Vargas, Anna Wigell, Louise Öryd, Maria Gillberg, Lena Bergqvist, Linda Wising och Stina Noren på samhällsbyggnadsförvaltningen i Lysekils kommun.