E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Blommor, fjärilar och bin

Foto på skylten i Lysekils stadspark.

Besök Lysekils stadspark och ta en titt på skissen till den nya temalekplatsen.

I Stadsparkens lekplats sitter det nu en skylt som visar förslaget på den nya lekplatsen som kommer att byggas under 2019.

Förslaget har tagits fram utifrån alla inkommande mail och teckningar samt genom ett samarbete med Badhusbergets förskola och särskolan i Lysekil.

Arbetet med den nya lekplatsen bekostas till hälften av integrationsstöd från Boverket. Mindre ändringar kommer att göras men den huvudsakliga utformningen kommer att vara så som skissen visar.

Utflyktsmål

Historiskt sett har skolklasser gått till Stadsparken för att lära sig om olika trädsorter. Den nya lekplatsen ska ta fasta på detta och bidra till att Stadsparken utvecklas som en plats för lärande om naturen.

Lekplatsen får därför ett tydligt tema genom sin utformning, materialval och lekredskap. Lekplatsens tema blir blommor, fjärilar och bin eftersom Lysekils kommun vill sätta fokus på våra livsviktiga små vänner.

Tanken är att temalekplatsen ska bli ett utflyktsmål för både kommuninvånare och familjer från andra kommuner.

Har du synpunkter eller frågor angående skissen är du välkommen att maila till markochgata@lysekil.se.