E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Centrumutveckling i Brastad

Foto på oranga höstlöv mot klarblå himmel.

Lysekils kommun bjöd in till uppföljningsmöte om centrumutvecklingen i Brastad.

För att utveckla Brastad centrum krävs ett samarbete mellan privata fastighetsägare, Lysekils kommun och andra myndigheter.

I november 2017 bjöd samhällsbyggnadsförvaltningen in privata fastighetsägare i Brastad centrum till ett informationsmöte. Temat för mötet var centrumutveckling och medarbetare från Lysekils kommun informerade om planerade åtgärder i utemiljön samt vilka rättigheter fastighetsägarna själva har att bygga på sina fastigheter.

Bra idéer och reflektioner

I mitten av september i år anordnade förvaltningen, tillsammans med avdelningen för Hållbar
Utveckling, ett uppföljningsmöte. Lysekils kommun informerade om åtgärder sedan förra mötet, dagens situation och det fortsatta utvecklingsarbetet.

Liksom vid informationsträffen förra året avslutades mötet med att ordet släpptes fritt och man samtalade om vad som är bra i Brastad, vad som är negativt och vilken potential som finns.

- För att få till en välfungerande centrumutveckling är det viktigt att ta vara på invånarnas engagemang. Det var flera bra idéer, reflektioner och frågor som kom upp på mötet och som vi tjänstemän tar med oss vidare, säger planarkitekt Stina Norén.

Mer information

Du som önskar mer information eller har frågor rörande Brastads vidareutveckling är
välkommen att följa nyhetsflödet på vår webbplats. Du kan också ta kontakt med avdelningarna för Plan och Bygg, Mark och Gata, eller Hållbar Utveckling.