Meny

Dela sidan på sociala medier

Rocka och ubåt på väg till Grundsunds lekplats

Illustration på ubåt

Tema djuphav när eleverna på Skaftö skola är med och påverkar sin nya lekplats.

Grundsunds lekplats som ligger mittemot Skaftö skola håller på att göras om. I slutet av mars besökte landskapsarkitekt Sara Chronvall och landskapsarkitektpraktikant Cecil Olausson Skaftö skola för att träffa alla årskurser och visa hur den nya lekplatsen kommer att se ut.

Barnen har under hösten 2017 fått lämna in tankar och önskemål om den nya lekplatsen och tyckte mycket om den ritning som tagits fram.

Kreativa namnförslag

Lekplatsen har tema djuphav eftersom skolans inriktning är just hav. Eleverna fick också lämna namnförslag på två av lekredskapen, ett lekhus i form av en ubåt och en klätterställning som ser ut som en rocka.

I dagsläget är inget invigningsdatum för lekplatsen bestämt, mer information kommer under våren.

Foto på elever som får en presentation av lekplatsskissen.

Landskapsarkitekt Sara Chronvall presenterar lekplatsskissen för eleverna i Skaftö skola.