Meny

Dela sidan på sociala medier

Lekfulla mötesplatser

Foto på två barn som leker på en lekplats.

Bus, lek och kreativa möten – Stadsparkens lekplats byggs om och en ny lekplats byggs i Brastad.

Lysekils kommun har fått bidrag av Boverket för att utveckla lekplatsen i Lysekils stadspark och för att bygga en helt ny lekplats i Brastad centrum.

Båda lekplatserna ska vara attraktiva för åldrarna 1-15 år och var tillgänglighetsanpassade för olika former av funktionsnedsättning.

Tema konst, lärande och miljö

Stadsparkens lekplats i Lysekil kommer att göras om från grunden och ha tema konst, lärande och miljö. Temat är kopplat till stadsparkens historia och identitet samt till Lysekils konsthall som har sin verksamhet i Stadsparken och som varit medsökande till Boverket.

- Vi har redan fått in teckningar med förslag och önskemål. Under våren kommer en konstnär att arbeta vidare tillsammans med en barngrupp, säger landskapsarkitekt Sara Chronvall som
projektleder arbetet.

Nästa steg är att ta fram ritningar och upphandla lekredskap, anläggning med mera. Minst ett av lekredskapen kommer att vara specialdesignat och göra lekplatsen unik. Planerad byggstart är vinter 2018/2019 med invigning under 2019.

- I sommar kan Stadsparkens lekplats upplevas som lite rörig. Vi gör ju inga upprustningar av lekplatsen nu eftersom vi ändå ska bygga om den helt. Men det är under en begränsad
period innan vi får en ny och spännande lekplats, säger Sara.

Ny lekplats i Brastad

Lysekils kommun kommer också att bygga en helt ny lekplats i Brastad centrum. Eventuellt vid eller i Nyströms park. Även denna lekplats kommer att ha ett eget tema och skolelever från Stångenässkolan kommer att vara delaktiga i lekplatsens utformning. Enligt tidplanen kommer den nya lekplatsen att invigas under 2019.

- Vi har en rolig tid framför oss när det gäller våra lekplatser och även Grundsunds lekplats kommer att byggas om i vår. Därefter följer Stadsparkens lekplats och Brastad lekplats. Upprustningen av lekplatserna är en del av ett femårigt åtgärdsprogram för kommunens 17 lekplatser. Kyrkviks lekplats i Lysekil har även den fått fler lekredskap, säger Sara.

Mer om lekplatser

Du hittar mer information om lekplatserna i Lysekils kommun här på vår webbplats.