E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Kommunernas klimatlöften

Lysekils kommun är med i den regionala satsningen Kommunernas klimatlöften som lanserades i december 2020. Syftet är att gemensamt skruva upp klimatarbetet för att bidra till målet om en fossiloberoende region till 2030.

Kommunen har lovat att under 2021 jobba med 16 av de 20 åtgärder som finns med i satsningen.

Dessa klimatlöften lovar kommunen att arbeta med under 2021:

 • Vi använder en klimatstyrande resepolicy
 • Vi klimatväxlar tjänsteresor
 • Våra nya personbilar är miljöbilar
 • Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
 • Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
 • Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag
 • Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
 • Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
 • Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
 • Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
 • Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
 • Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation
 • Vi producerar egen solel
 • Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal
 • Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
 • Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat