Meny

Tidigare information om byggprojektet Spjösvik

Spjösvik - Efter beslut i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige är projektet i gång och kommer under slutet av året att gå in i byggfas.

Avtal med Leva i Lysekil AB

Lysekils kommun har tecknat avtal med LEVA i Lysekil AB som i sin tur har upphandlat entreprenad för anläggande av kommunalt VA, vägar, gång- och cykelvägar, belysning mm. Förutom kommunalt VA och uppgraderad infrastruktur kommer projektet att resultera i att området förtätas med tio nya villatomter, de kommer att erbjudas till intressenter i kommunens tomt- och småhuskö.

Anläggningsarbete

Inledningsvis kommer en VA-sanering att genomföras i Norra Grundsund och under slutet av året kommer anläggningsarbetet i Spjösvik att påbörjas. Under vecka 27 och vecka 28 kommer Markbygg som är den upphandlade entreprenören att etablera personalbodar och material vid infarten till Norra Grundsund. VA-saneringen i Norra Grundsund påbörjas vecka 32. På grund av den rådande situationen med anledning av Covid -19 kommer inga informationsmöten att hållas. LEVA i Lysekil AB kommer att informera berörda i området via brevutskick.
Markbygg kommer att sätta upp anslag med information i anslutning till sina personalbodar.

Kontaktuppgifter till Leva i Lysekil AB

Om du är intresserad och vill veta mer om anläggningsarbetet så hittar du information på hemsidan, www.levailysekil.selänk till annan webbplats

För att hitta information om Spjösvik på hemsidan väljer du "Vatten och avlopp" och sedan "Planerade arbeten".

För frågor om VA och anläggningsarbetet i övrigt går det bra att kontakta"VA kundnära tjänster"
e-post: va@levailysekil.se
telefon: 0523-66 78 40

Kommunala tomter

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar just nu med grovplanering av tomter, prissättning, marknadsföring mm. Under hösten när projektet kommit lite längre kommer vi att presentera en tidplan för tomtförsäljning, tomtstorlek, pris och villkor för köp. Det kommer så småningom att resultera i att de som står i kommunens tomt- och småhuskö för område Lyse kommer att erbjudas tomt och en fördelningsprocess startas.

Om du är intresserad av att köpa tomt i Spjösvik men inte står i den kommunala tomt- och småhuskön behöver du registrera dig.

Håll ögonen öppna, vi återkommer med mer information i höst.