Meny

Kartskiss tomter

Kartskiss över tomter i Spjösvik

Kartskiss över tomter i Spjösvik

Röd skraffering
Inom markerat område kommer tio villatomter att bildas.

Blå skraffering
Inom markerat område kommer iordningställande av resterande tomter att ske vid ett senare tillfälle (när är inte beslutat ännu). Kommunen har för avsikt att låta olika byggföretag tävla om vem som kan iordningställa och bebygga området på ett så attraktivt sätt som möjligt. Även dessa tomter/objekt kommer att erbjudas till intressenter i kommunens tomt- och småhuskö.