Meny

Spjösvik ett område i förändring

Anläggningsarbetet för kommunalt vatten och avlopp är i full gång.

Området som tidigare haft karaktären av ett fritidshusområde rustas nu för att ge fler möjlighet att bo där året runt.

Anläggningsarbetet för kommunalt vatten och avlopp är i full gång. I samband med detta så uppgraderas infrastrukturen i området. Vägar breddas och förses med gång- och cykelväg samt asfalteras. Området får även belysning.

Erbjudande om tomt

I slutet av året då anläggningsarbetet beräknas vara klart kommer Lysekils kommun att kunna erbjuda tio nya villatomter till intressenter i kommunens tomt- och småhuskö.

Nu och en tid framöver arbetar vi med frågor som rör fastighetsbildning och grovplanering av tomter i området. Vi kommer att ta fram underlag för prissättning samt underlag för information till intressenter. När lantmäteriförrättningen för bildandet av de nya småhustomterna är klar och nämnden har tagit beslut om pris och villkor för försäljning kommer vi att skicka ut mer detaljerad information om vad köpet omfattar.

Informationsutskick

Materialet kommer att skickas till de som är registrerade i kommunens tomt- och småhuskö och innehålla uppgifter om bland annat:

  • Pris
  • Tomtstorlek
  • Vad/ hur man får bygga
  • Enskilt huvudmannaskap och förvaltning av allmän plats
  • Hur köpet går till
  • Villkor i köpet
  • Vilka kostnader som tillkommer i samband med köpet
  • När erbjudande kommer att ske
  • Hur lång betänketiden är
  • När tillträdet är

Vår målsättning är att ge en så tydlig bild som möjligt av vad erbjudandet innehåller i god tid innan vi startar processen med erbjudande, val och tilldelning.

Kontaktuppgifter

Om du är intresserad och vill veta mer om anläggningsarbetet så hittar du information på hemsidan, www.levailysekil.se länk till annan webbplats

Leva i Lysekil AB
e-post: va@levailysekil.se
telefon: 0523-66 78 40

Lysekils kommun
e-post: planochbygg@lysekil.se
Kontaktcenter: 0523-61 30 00

Kommunala tomter

Om du är intresserad av att köpa tomt i Spjösvik men inte står i den kommunala tomt- och småhuskön behöver du registrera dig.