Meny

Dela sidan på sociala medier

Altan, uteplats och skärmtak

Du behöver inte söka bygglov för altaner som ligger direkt på marken. En altan blir bygglovspliktig om den kan betraktas som en volymökning.

För närvarande anses altaner vara lovfria upp till en höjd av 1,2 meter enligt tillgänglig rättspraxis. Observera dock att du ansvarar för att altanen inte kommer att innebära en betydande olägenhet för någon granne, till exempel genom att insynen blir besvärande.

Du som har ett en- eller tvåbostadshus behöver i vissa fall inte bygglov när du ska:

  • Anordna en skyddad uteplats.
  • Uppföra ett skärmtak.

Skyddad uteplats

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter, och får inte utan berörda grannars medgivande placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Skärmtak över uteplats

Du får också utan bygglov uppföra skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvm. Skärmtaken får inte utan berörda grannars medgivande placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Medgivande får inte lämnas om

Medgivande får inte lämnas om något av ovanstående ska placeras närmare ”allmän plats – gata” än 4,5 meter inom detaljplanelagt område. Bygglovsansökan krävs för sådan placering. Medgivande kan i vissa fall, men bör som regel inte, lämnas för placering närmare ”allmän plats – park/natur” än 4,5 meter.

Strandskyddat område

Inom strandskyddat område kan det krävas strandskyddsdispens. Kontakta miljönämnden i mellersta Bohuslän (gemensam nämnd) via Sotenäs kommuns telefonväxel.

Grannars medgivande eller inte...

De grannar som berörs kan medge att mur, plank, skärmtak och friggebodar enligt ovanstående placeras närmare gränsen än 4,5 meter, och då krävs inte bygglov. Nekar grannarna att lämna medgivande måste du söka bygglov och då får samhällsbyggnadsnämnden avgöra frågan.