Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Adresser och lägenheter

Adresser är viktiga och används dagligen. Det är kartteamet som ansvarar för adressättning.

Adresser

En belägenhetsadress, eller adress som det benämns i talspråk ska alltid vara unik. De används på daglig basis för att vi ska hitta rätt. När en ny adress registreras görs detta av kommunen. Det är Lantmäteriet som förvaltar informationen, PostNord sätter sedan postnummer och postort och hos Skatteverket registreras eventuell folkbokföring.

Adresser och lägenhetsregistret

Alla bostadsentréer, verksamheter, offentliga byggnader, anläggningar som behöver regelbundna leveranser eller tillsyn samt obebyggda tomter som ska ha en egen adress. Om det finns fler än en bostadslägenhet med samma adress ska kommunen fastställa ett lägenhetsnummer för varje lägenhet. Lägenhetsnumren består av fyra siffror och avgörs av våningsplan och lägenheternas entréer.

Namnsättning av gator

Det är utbildningsnämnden på kommunen som beslutar om nya gatunamn.

Har du frågor eller funderingar?

Saknar du en adress eller har andra frågor gällande adresser eller lägenheter är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se