Meny

Solceller

Genom att installera solpaneler eller solceller på ditt tak kan du producera din egen värme och el - miljövänligt och gratis!

Att montera solceller eller solfångare på en byggnad kräver normalt inte bygglov, men från denna huvudregel finns några undantag. Om solcellspaneler monteras på en byggnad inom Lysekils kommuns utpekade kulturmiljöområden krävs i regel alltid bygglov. Inom riksintresseområde för totalförsvaret krävs i regel alltid bygglov för solceller.

Om din byggnad inte är inom ett detaljplanerat kulturmiljöområde eller inom riksintresseområde för totalförsvaret krävs inte bygglov för montering av solceller om följande kriterier är uppfyllda:

  • Solcellerna placeras utanpå byggnadens fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • Solcellerna följer takets vinkel eller byggnadens form

Solceller som placeras på marken kräver bygglov om solcellsanläggningen bildar en konstruktion som kan betraktas som en byggnad.

Integrerade solceller kräver bygglov om byggnadens färg- och materialutförande väsentligt förändras. Integrerade solceller klassas som tak- eller fasadmaterial, inte som en fristående anläggning.

Tänk på att:

  • Solcellerna inte får innebära olägenhet för närliggande grannar eller trafik, till exempel genom bländande solreflektion, även om åtgärden inte kräver bygglov.
  • En ändringsåtgärd ska ske varsamt och med hänsyn till byggnadens karaktär, även om åtgärden inte kräver bygglov.
  • Solcellerna inte får strida mot annan lagstiftning, även om åtgärden inte kräver bygglov.

Osäker om du behöver bygglov eller inte?

Planerar du att installera solceller? Är du osäker på om du behöver bygglov eller inte?

Kontakta oss på bygglovenheten innan, du når oss via Kontaktcenter på 0523-61 30 00 eller ställ din fråga till planochbygg@lysekil.se