Meny

Spjösvik ett område i förändring

Anläggningsarbetet för kommunalt vatten och avlopp är i full gång.

Vill du bygga hus ett stenkast från havet omgiven av berghällar och vacker natur?

Spjösvik genomgår en långsam förvandling från fritidshusområde till ett modernt bostadsområde för åretruntboende. En attraktiv plats genom årets alla årstider för dig som vill skapa ett boende på kustklimatets villkor, på berghällar av granit.

Hela planområdet har anslutits till det kommunala VA-nätet. Infrastrukturen har uppgraderats med bredare gator, gång och cykelvägar samt parkering. Anläggningarna har asfalterats och området har fått gatubelysning. Föreningen Lyse fiber är aktiv i området och har förberett med ledningsdragning så att alla som vill enkelt kan ansluta sig till fibernätet.

Fyra av sex tomter sålda

Tre av tomterna har fördelats efter turordning i kommunens tomt- och småhuskö och en tomt som inte omfattades av erbjudandet har sålts via förtur. Under hösten pågår arbetet med erbjudande och fördelning enligt turordning av de två tomter som kvarstår.

  • Lyse-Berga 3:62
  • Lyse-Berga 3:70.

Kommunala tomter

Om du är intresserad av att köpa tomt i Spjösvik men inte står i den kommunala tomt- och småhuskön behöver du registrera dig.

Kommande markanvisning

I början av 2023 planeras en markanvisningstävling i Spjösvik.

Tävlingen innebär att Lysekils kommun presenterar ett material som beskriver vilka förutsättningar som gäller för området och vad kommunen har för tankar, idéer och önskemål om områdets utbyggnad.

Inkomna tävlingsbidrag utvärderas och vinnare utses genom beslut i samhällsbyggnadsnämnden. Den exploatör som vinner tävlingen får då möjligheten att under ett års tid förhandla med kommunen om hur utbyggnaden av området ska genomföras samt villkor för köp av berörd kvartersmark.

Markanvisningsområdet kommer att omfatta område B1, B2 samt fyra tomter inom område B. (se skiss)

Kontaktuppgifter

Lysekils kommun
e-post:planochbygg@lysekil.se

Kontaktcenter: 0523-61 30 00