Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Marklov

Inom ett område med detaljplan behöver du oftast marklov för att schakta eller fylla ut marken på ett sätt som avsevärt ändrar markens höjdläge.

Marklov

Normalt ligger gränsen för höjdförändringar som är lovpliktiga vid plus/minus 0,5 meter. Tillstånd för att göra vissa markåtgärder lämnas av kommunen i form av marklov.

Du behöver marklov för att anlägga en park, bygga upp skyddsvallar eller plana ut mark för en bollplan.

Vilka handlingar behövs?

  • Ansökan om marklov
  • Karta, där du markerar var på tomten som förändringarna ska ske.

Hur länge gäller marklov?

Marklov upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år eller är avslutat inom fem år efter att lovet vunnit laga kraft.

Avgifter

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om marklov samt startbesked.