Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Kommunala tomter

Vill du köpa tomt av kommunen för att bygga ett friliggande småhus?

Det finns tomter till salu. Nedan kan du se vad tomterna kostar och hur stora de är. Vi planerar också för flera nya bostadsområden.

Observera att Bygglovenheten alltid bör kontaktas för att få fullständig information om vilka krav som ställs på byggnader på tomterna.

På samtliga tomtpriser tillkommer anslutningsavgifter för vatten och avlopp samt el. Vid ansökan om bygglov tillkommer avgift för bygglov, nybyggnadskarta, utsättning och planavgift.

Vill du anmäla dig till tomtkön?

För att du ska få köpa tomt för småhus genom kommunen krävs att du är registrerad i tomtkön.

Tomtköavgiften är 300 kronor per kö och år plus en registreringsavgift på 500 kronor. De olika köområdena är; Brastad/Bro, Lyse, Lysekil och Skaftö. Anmälan till tomtkön registreras på det datum då den kommit in till kommunen. Du får därefter ett informationsbrev med uppgift om bland annat din placering i kön.

Den som vill stå kvar i en eller flera av tomtköerna får betala en årlig avgift om 300 kronor per köområde.

Tomter till salu

Skaftö


Skriv tabellbeskrivning här

Fastighetsbeteckning

Gatuadress

Storlek (m2)

Pris (kr)


Lysekil

Tomten får bebyggas med enplans bostadshus till en högsta höjd av 3,5 meter. Max 1/3 av tomten får bebyggas.

Fastigheten är belastad av en ledningsrätt avseende fjärrvärmeledningar.Ledningsrätt avseende VA-ledningar skall bildas och skall belasta fastigheten.

Skriv tabellbeskrivning här
FastighetsbeteckningGatuadressStorlek (m2)Pris (kr)

Mariedal 1:207

Landsvägsgatan 56

1036

200 000

Mariedal 1:208

Landsvägsgatan 54

1125

200 000


Lyse


Skriv tabellbeskrivning här

Fastighetsbeteckning

Gatuadress

Storlek (m2)

Pris (kr)

Brastad/Bro

I Brastad finns det 8 stycken byggbara, kommunala tomter för småhus.

Tomtpriset är 95 000 kr. Priserna är exklusive anslutningsavgifter för bland annat el och VA.

Det är möjligt för samma köpare att köpa två tomter för att sedan slå samman dem till en fastighet. Detta gäller för fyra av tomterna på Enevägen i Brastad. Priset för köp av två tomter är 140 000 kronor. Förrättningskostnad från Lantmäteriet tillkommer.

Fastighetsbeteckning

Gatuadress

Storlek (m2)

Pris (kr)

Tuntorp 11:78

Ljungvägen 7

557

95 000

Tuntorp 11:93

Enevägen 6

798

95 000

Tuntorp 11:109

Enevägen 43

696

95 000

Tuntorp 11:110

Enevägen 37

701

95 000

Tuntorp 11:111

Enevägen 35

724

95 000

Tuntorp 11:112

Enevägen 29

796

95 000

Tuntorp 11:113

Enevägen 27

790

95 000

Tuntorp 11:114

Enevägen 21

757

95 000


Regler för tomt- och småhuskön:

Nedan hittar du information om hur du registrerar dig i tomt- och småhuskön samt vad det innebär: