Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Undvik onödig sanktionsavgift – gör din installation i rätt ordning

Vid installation av braskamin, eldstad, kakelugn eller installera en kassett i en öppen spis ska du alltid göra en anmälan.

En brinnande brasa

Om du vill bygga en ny skorsten eller rökkanal kan bygglov krävas. En ny traditionellt placerad och utformad skorsten, vid nock indragen från gaveln, kräver i regler inte bygglov. Bygglov krävs däremot om den nya skorstenen eller rökkanalen väsentligt ändrar byggnadens utseende.

Anmälan om eldstad/rökkanal gör du via kommunens e-tjänst. Blanketten heter "Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd".

Anmälan med bifogade handlingar

  • Prestadadeklaration som ska innehålla CO-utsläpp, verklingsgrad och typ godkänd (BFS 2018:4, BBR 26 6:7412)
  • Produktinformation om kaminen
  • Planritning, var i huset eldstaden ska placeras
  • Fasadritning som visar befintlig och/eller ny skorsten
  • Kontrollplan, se Förslag till kontrollplaner under bygga, bo och miljö

Invänta startbesked - innan installation

Du får inte påbörja installationen innan du fått ett startbesked i din hand. Är handlingarna som du lämnar in ofullständiga kommer du att behöva komplettera anmälan innan startbesked kan utfärdas. När startbeskedet skickats till dig kan du påbörja din installation.

Besiktning - av skorstensfejarmästaren

Efter genomförd installation ska anläggningen besiktas av skorstensfejarmästaren. Innan slutbeskedet är utfärdat får du inte elda i din kamin.

Invänta slutbesked - innan du får börja elda

Innan du får börja elda i din spis ska du ha ett slutbesked. När installationen är klar och besiktigad, skickar du in protokollet från sotaren tillsammans med ifylld och signerad kontrollplan. Är installationen godkänd utfärdas ett slutbesked och du får börja elda.

Sanktionsavgift

Om du inte anmält och fått ett startbesked och/eller slutbesked innan du börjar elda i kaminen, kan en sanktionsavgift tas ut.

Osäker?

Kontakta oss i bygglovsteamet, du når oss via Kontaktcenter på 0523-61 30 00 eller ställ din fråga till kommun@lysekil.se