Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Handlingar vid bygglovsbefriad åtgärd - anmälan

När du gör en anmälan, bygglovsbefriad åtgärd, är det viktigt att handlingarna är kompletta så att din anmälan går så smidigt som möjligt. Använd vår E-tjänst när du söker bygglov.

Vid anmälan ska du lämna in följande handlingar:

 • anmälan
 • planritning (måttsatt) 1:100
 • Fasadritning 1:100
 • Situationsplan (tomtkarta) 1:500, måttsatt till tomtgräns
 • Sektionsritning 1:100
 • Förslag till kontrollplan

Handlingarna ska vara fackmannamässigt utförda, det vill säga tydliga, lättlästa och skalenliga. Vid tillbyggnad ska ritningarna vara tydligt markerade med tillkommande yta.

Kontrollansvarig kan eventuellt behövas i vissa fall ex komplementbostadshus.

Planer, fasader och sektioner

 • Planritningarna ska måttsättas.
 • Fastighetsbeteckning, handlingens innehåll, skala, ska redovisas på varje ritning. På fasadritningarna ska befintlig och blivande marklinjer illustreras.
 • Blivande plushöjd på golv ska anges.

Vid ändring och tillbyggnad kan du även lämna med ritningar över befintligt utseende. Bifoga gärna fotografi på hur byggnaden ser ut idag om du inte har ritningar.

Tomtkarta (situationsplan)

Denna upprättas med nybyggnads- avstycknings- eller primärkarta som underlag, skala 1:500.

Situationsplanen ska redovisa:

 • Avstånd till tomtgräns.
 • Befintliga och planerade byggnaders läge, helst i skala 1:500.
 • Vägar, utfarter och parkeringsplatser.
 • Byggnader som eventuellt ska rivas.
 • Norrpil.

Grannars medgivande

Om du tänker göra en tillbyggnad eller komplementbyggnad enligt attefallsreglerna och vill placera byggnaden närmare tomtgräns än 4,5 meter. Är det du som efterfrågar grannens skriftliga medgivande till placering närmare tomtgräns än 4,5 meter. Detta medgivande måste vara med när du skickar in anmälan till kommunen.