Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Förenklad delgivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen använder sig av förenklad delgivning i byggärenden.

Syftet med delgivning är att säkerställa att en person eller ett företag har tagit emot ett beslut där myndigheten avgör ett ärende som går parten emot.


Så här går förenklad delgivning till:

  • Först kommer ett brev/e-post som innehåller beslutet, som ska delges dig.
  • Det andra brevet är ett kontrollmeddelande om att förvaltningen har skickat handlingen. Brevet skickas tidigast första arbetsdagen efter det första brevet.
  • Ett kontrollmeddelande behöver inte skickas om handlingen skickas på elektronisk väg. Lag (2022:1536).
  • Har du bara fått det andra brevet, men inte det första med själva beslutet, bör du snarast kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.
  • Breven/e-posten skickas till senast kända adress. Det kan vara en e-postadress om du har uppgett att en sådan kan användas. Om brevet kommer i retur skickas brev till din folkbokföringsadress/företagsadress, om denna är en annan.

När har du fått del av handlingen?

Du har normalt fått del av handlingen när två veckor har gått från den dag då förvaltningen skickade sitt första brev.

Exempel:
Om det första brevet skickas den 1 mars har du blivit delgiven den 15 mars. Då tiden för överklagande är tre veckor så räknas de tre veckorna från den 15 mars till den 5 april.

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan också delge handlingar på annat sätt. Detta kan innebära att du måste skicka tillbaka ett delgivningskvitto eller på annat sätt skriva under att du blivit delgiven.

Tänk på detta så länge du har ett pågående ärende hos oss!

För att vara säker på att inte missa några tidsfrister eller annat måste du ta del av er post åtminstone en gång varannan vecka. Om du inte kan göra det (t.ex. på grund av semesterresa) bör du anmäla det i förväg.

  • Anmäl alltid adressändring till oss
  • Ange alltid ärendets ärendenummer när du kontaktar oss
Ett kontrollmeddelande behöver inte skickas om handlingen skickas på elektronisk väg. Lag (2022:1536).