Meny

Dela sidan på sociala medier

Avgifter och regler

I Lysekils kommun används maxtaxa för avgifter inom förskola och barnomsorg.

Maxtaxa betyder att den högsta avgiften (3 procent av hushållets inkomst per månad) betalas för det yngsta barnet i familjen som går i förskoleverksamhet.

De andra barnen i familjen som behöver omsorg har en mindre avgift (2 procent och 1 procent). Från och med fjärde barnet betalas ingen avgift.

Avgiftsfri allmän förskola för 3–5-åringar

Från och med hösten det år barnet fyller 3 år till och med barnet fyller 6 år har barnet rätt till gratis allmän förskola. Rätten innebär 525 timmar per år (15 timmar i veckan). Det är förskolechefen på respektive område som bestämmer vilka tider som ditt barn kan vara på förskolan.

Allmän förskola följer tiderna för skolans läsår, vilket betyder att ditt barn inte kan vara på förskolan när det är lov, om du har anmält denna typ av förskoleplats.