Meny

Dela sidan på sociala medier

Avgifter och regler

I Lysekils kommun används maxtaxa för avgifter inom förskola och barnomsorg.

Maxtaxa betyder att den högsta avgiften (3 procent av hushållets inkomst per månad) betalas för det yngsta barnet i familjen som går i förskoleverksamhet.

De andra barnen i familjen som behöver omsorg har en mindre avgift (2 procent och 1 procent). Från och med fjärde barnet betalas ingen avgift.

Information om nya avgiftsnivåer för 2018

Inkomsttaket för maxtaxan har höjts from 1 januari 2018 från 45 390 kronor till 46 080 kronor. Det innebär att ett hushåll som tjänar 46 080 kronor i månaden eller mer betalar 1382 kronor istället för tidigare 1362 kronor. En korrigering av kostnaden för januari månad kommer på nästkommande faktura.

Avgiftsnivåer 2018

Avgift 2018 för barn i förskola och pedagogisk omsorg
Barn 1: 3 % av inkomsten, dock högst 1382 kr/månad
Barn 2: 2 % av inkomsten, dock högst 922 kr/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten, dock högst 461 kr/månad
Barn 4: ingen avgift

Avgift 2018 för barn på fritidshem
Barn 1: 2 % av inkomsten, dock högst 922 kr/månad
Barn 2: 1 % av inkomsten, dock högst 461 kr/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten, dock högst 461 kr/månad
Barn 4: ingen avgift

Det yngsta barnet räknas alltid som barn nr 1.
Kom ihåg att kontinuerligt uppdatera dina inkomstuppgifter. 
Länk till e-tjänster och blanketter

Avgiftsfri allmän förskola för 3–5-åringar

Från och med hösten det år barnet fyller 3 år till och med barnet fyller 6 år har barnet rätt till gratis allmän förskola. Rätten innebär 525 timmar per år (15 timmar i veckan). Det är förskolechefen på respektive område som bestämmer vilka tider som ditt barn kan vara på förskolan.

Allmän förskola följer tiderna för skolans läsår, vilket betyder att ditt barn inte kan vara på förskolan när det är lov, om du har anmält denna typ av förskoleplats.