Meny

Dela sidan på sociala medier

Stöd, bidrag och stipendier

Lysekils kommun delar varje år ut ett kulturpris och ett kulturstipendium.

Lysekils kulturpris

Lysekils kulturpris delas ut som belöning och uppmuntran för värdefull insats inom
kulturområdet. Det är förslag från dig som invånare som ligger till grund för priset.

Priset är på 5 000 kr.

Lysekils kulturstipendium

Lysekils kulturstipendium delas ut som stöd och hjälp åt dig som visar lovande förutsättningar för insatser inom kulturområdet.

Stipendiet har karaktären av arbets-, rese- och studiestipendium och ska sökas för egen
räkning efter avslutade gymnasiestudier eller liknande. Stipendiet är på 10 000 kr.

Förutsättningar

För både stipendium och pris räknas konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom litteratur, musik, teater, film, konst, konsthantverk, vetenskap, journalistik, bildningsverksamhet,
hembygdsvård eller jämförbara områden.

Pris och stipendium delas ut till dig som är bosatt i kommunen eller som genom din verksamhet har en nära anknytning till oss.

Kulturpris och kulturstipendium kan delas ut till enskilda personer, grupper eller organisationer.