Meny

Dela sidan på sociala medier

Byggnadsvårdscafé 2

Foto på dörr till äldre hus.

Tisdagen den 9 maj klockan 16.00 till 18.00 bjuder Se Huset och Slow House in till byggnadsvårdscafé. Temat är ”Byggnadsvård – kan det löna sig?”

Byggnadsvård - kan det löna sig?
9 maj 2017 klockan 16.00 - 18.00.
Plats: Lysekils Centrum Lab i Gallerian.

Hus förändras i snabb takt. Äldre husmaterial och byggteknik byts ut av bara farten i tron att nytt alltid är bättre än gammalt. Under tiden förvandlas värdefullt och fungerande byggmaterial till byggskrot, förstörs och belastar miljön. Tänk om vi istället frågade oss hur vi gör för att behålla det som fungerar? Tänk om fler fick möjligheten att bo i hus som har kvar spåren av tiden, hantverket och människorna.

Vi lyssnar till en inbjuden gäst, fikar och använder en workshop för att fundera över byggnadsvårdens möjligheter idag och framåt.

Anmälan

Gör din anmälan genom att kontakta Stina Norén Hermansen på epost: stina.hermansen@lysekil.se, eller telefon: 0523-613355.

Deltagande är kostnadsfritt. I sann caféanda bjuds det på kaffe och smörgås.

Välkommen!

Anita Larsson Modin
projektledare
tita.modin@gmail.com
0707 790946

Tre nätverksträffar våren 2017

Projekt Se Huset i samverkan med Slow House genomför under våren tre nätverksträffar på temat framtidens byggnadsvård. Vi vänder oss till er husägare, byggare, hantverkare,
mäklare och andra aktörer som har att göra med äldre hus, och då menar vi hus
byggda före mitten av 1900-talet. Och vi vänder oss till alla er som är intresserade av att ge byggnadskulturen i vårt område en bättre och starkare framtid.

Idag är traditionellt byggda hus utrotningshotade

Inte för att de rivs och försvinner utan för att de byggs om till nya hus med nya material.

Se Huset vill särskilt arbeta med hur vi skapar en bättre dialog och samverkan mellan olika
kompetenser inblandade i ombyggnader. Lika viktigt är hur vi tillsammans skaffar oss kunskap och metoder så att mer av husens karaktär, identitet och material kan tas om hand och byggnadsvårdas. Se Huset sätter också sökarljuset på hur byggnadsdelar från äldre hus kan återvinnas och återbrukas.

Byggnadsvård efter framtidens behov och utmaningar

Genom att komma på caféträffarna är du med och kan påverka den förstudie om framtidens Se Huset som just nu pågår med stöd från Fyrbodals kommunalförbund. Där arbetar vi med
att utveckla innehåll och metoder för en byggnadsvård anpassad efter dagens och
framtidens behov och utmaningar. Målet är att tillsammans med ytterligare
intresserade kommuner i Bohuslän få stöd för att etablera och lägga grunden för
ett konkret och inspirerande byggnadsvårdsarbete.

Om Se Huset

Se Huset är ett samarbete mellan Lysekils kommun och Nätverket Slow House. Se Huset vill öka kunskapen om den äldre bebyggelsen, inspirera oss att se husens kvaliteter och
betydelse för miljön och utveckla metoderna för en framtidsinriktad och hållbar
byggnadsvård.