Meny

Dela sidan på sociala medier

Lekplatser

barn leker på fjällas motorikbana

Lysekils kommun har idag 19 stycken kommunala lekplatser på allmän plats. Då är inte skol- och förskolegårdars lekplatser inräknade.

Våra lekplatser varierar mycket i storlek, utbud och kvalitet. Vissa av dem är helt nyanlagda medan andra är mycket slitna och behöver ses över. Det har under många år inte funnits någon bra struktur för utveckling av lekplatserna.

Ett lekplatsprogram ska tas fram

Kommunen planerar att under 2018 och 2019 ta fram ett så kallat Lekplatsprogram.

Ett lekplatsprogram beskriver hur vi ska utveckla våra olika lekplatser till att passa olika åldrar och behov. Det beskriver även vilka lekplatser vi ska satsa på att utveckla och vilka vi eventuellt ska avveckla.

Målet är att Lysekils lekplatser ska bli lockande, roliga och utmanade för alla barn, även de med olika funktionsvariationer. De skall även fungera som bra mötesplatser för barnens föräldrar. Lekplatserna kan också fungera som attraktiva målpunkter för turister till i Lysekils kommun.

Säkra lekplatser

De krav på säkerhet som finns för lekplatser återfinns i Plan- och bygglagen. För att uppnå säkra lekplatser finns sedan 1999 en europastandard.

Våra lekplatser måste vara säkra. Kommunen har genom det kommunala bolaget Leva i Lysekil regelbunden tillsyn av de kommunala lekplatserna. Förutom tillsynen så ska lekplatserna besiktigas gällande deras säkerhet minst en gång per år av en certifierad besiktningstekniker. Det har tidigare inte skett en årlig besiktning men från och med 2017 så kommer lekplatserna besiktigas varje vår.

Felanmälan

Det som var helt igår kan vara trasigt idag. Vi är därför mycket tacksamma om du anmäler en skada till oss så fort som möjligt. Om du vill anmäla slitna och trasiga lekredskap kontakta växeln på Leva i Lysekil som är det kommunala bolaget som sköter våra utemiljöer. Eller gör din felanmälan digitalt på appen FixaMinGata.

För övriga synpunkter på lekplatserna eller frågor kring ett framtida lekplatsprogram ring växeln på Lysekils kommun och be dem koppla dig till ansvarig person på avdelningen för Mark och Gata.

Allmän lekplats på privat mark

Är du markägare och har en allmän lekplats på din mark? Då är det viktigt att du ser till att den besiktigas minst en gång per år. Det är nämligen alltid markägaren som har ansvaret om en olycka sker.