Meny

Dela sidan på sociala medier

Trygg i Lysekils kommun

Trygghet är allas ansvar och du kan själv bidra till en ökad trygghet i Lysekils kommun genom att bli trygghetsvandrare eller starta grannsamverkan där du bor.

Målsättningen med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Lysekils kommun är att du som bor, arbetar och vistas här ska känna dig trygg och säker i vår vackra kustkommun. Lysekils kommun är en aktiv part i samverkansarbetet med Polisen för att tillsammans skapa en gemensam inriktning på vårt arbete.

Trygghetsundersökningen

Tillsammans genomförde vi under försommaren 2016 den första trygghetsundersökningen i Lysekils kommun. Trygghetsundersökningar kommer vi fortsätta genomföra varje år och de kommer vara en grund i vårt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Utifrån dem får vi en bild av hur du som bor och verkar i kommunen upplever din trygghet och säkerhet. Det ger oss möjligheter att inrikta kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete på de delar som du anser är viktigast.