Meny

Dela sidan på sociala medier

Gifta sig, partnerskap, regler

I Lysekils kommun kan ni gifta er borgerligt. Här får ni veta mer om vilka regler som finns och vad ni ska tänka på.

Före vigseln

Hindersprövning
Innan ni bokar tid för vigsel ska ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket.
Blanketten ”Ansökan om hindersprövning” finns på Skatteverkets webbplats. Blanketten ska skrivas under av båda parter och skickas till Skatteverket. Om det inte finns något hinder för giftermål får ni hemskickat intygen ”intyg om hindersprövning” och ”intyg vigsel”.

Intygen gäller i fyra månader och ska lämnas in i original till oss i god tid, senast en vecka före vigseln.

Boka vigseln

Ni bokar tid för vigsel hos registrator i stadshuset.

Vigsel i stadshuset
Vigsel i stadshuset kan ske måndag-fredag 09.00-15.00.

Vigsel på annan tid och eller plats
Vill ni viga er på annan tid eller plats kontaktar ni först någon av Lysekils vigselförrättare för att komma överens. Anmäl sedan den överenskomna tiden till registrator.

Vittnen

Två vittnen ska närvara vid vigseln. Vittnena ska vara myndiga enligt svensk lag, det vill säga 18 år. För det mesta har brudparet egna vittnen men Lysekils kommun kan bistå med vittnen om vigseln är i Lysekils stadshus. I samband med att ”intyg hindersprövning” och ”intyg vigsel” lämnas in ska också namn och adress på vittnena lämnas in. Vid vigseln ska vittnena legitimera sig.

Kostnad

Det kostar inget att viga sig i Lysekils kommun

Efter vigseln

Lysekils kommun underrättar Skatteverket att vigseln har ägt rum. Tidigast en vecka efter vigseln kan Skatteverket lämna ut personbevis.