Meny

Dela sidan på sociala medier

Rapportera oljespill

Lysekils kommun behöver fortfarande din hjälp med observationer av oljespill i havet och vid land.

Lördagen den 27 maj läckte olja ut i havet i samband med bunkring av ett fartyg vid Skagen i Danmark. Oljan spred sig sedan över till svenskt vatten och Kustbevakningen har genomfört oljesanering till havs.

Kustbevakningens räddningsinsats är nu avslutad eftersom man inte har hittat mer olja i vattnet och noga sökt av kuststräckan Lysekil - Strömstad.

Lysekils kommun och Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän arbetar tillsammans vidare med att söka av stränder och sanera den olja som har nått land. Oljepåslag på land har bland annat rapporterats vid Trälebergskilen, Långevik och Dyrskär.

Detta görs

Lysekils kommun fortsätter att genomföra saneringsinsatser och besiktningar på land i samverkan med Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän så länge behov finns.

Saneringsarbete i fågel- och sälskyddsområden

För att värna om djurlivet har miljöenheten och Länsstyrelsen beslutat att oljesanering ska genomföras även i fågel- och sälskyddsområden. Saneringen av skyddsområdena kommer att skötas av företaget Entropi som har erfarenhet av att arbeta i dessa känsliga miljöer.

Observationer fortsatt viktiga för saneringsarbete

Vi vill passa på att tacka de kommuninvånare som hört av sig med observationer – det är till stor hjälp i arbetet.

Vi behöver fortsatt hjälp med att få in rapporter från våra invånare om olja påträffas på land eller i vattnet.

Det är viktigt att ni själva inte hanterar oljan utan att ni kontaktar oss så vi kan ta hand om den.

Hit vänder man sig

Om du har observerat ett större oljespill i havet eller på land, var snäll och rapportera in detta.

Lättast är att via vår strandstädarkarta anmäla eventuella fynd ni gör.
Välj alternativet ”Farligt Avfall” när ni rapporterar in fynd av olja. Bifoga gärna en bild om möjligt.

Strandstädarkartanlänk till annan webbplats

Du kan även kontakta Christian Martins, administrativ chef, via e-post christian.martins@lysekil.se

eller Joakim Hagetoft, säkerhetssamordnare, via e-post joakim.hagetoft@lysekil.se

Vi behöver information om plats, uppskattad mängd och tidpunkt för observationen, bifoga gärna foto om detta är möjligt.

Stort tack för din hjälp!