Meny

Dela sidan på sociala medier

Platser att hyra för matvagnar

Idéskiss på mattorg på Anderssons kaj i Lysekil

Areas to rent for food trucks

Tre uppställningsplatser på Anderssons kaj i Lysekil

Under perioden 20 maj-30 september 2017 kommer Lysekils kommun att erbjuda tre platser för uppställning av matvagnar på ett avgränsat område på Anderssons kaj som framgår av bifogad karta, bilaga 1.

Kommunens avsikt är att med enkla fysiska arrangemang utforma ett trivsamt ”mattorg” omgivet av tre matvagnar med olika matutbud. På ”mattorget” finns även möjlighet att ställa ut två cafébord och fyra stolar (alternativt tre ståbord) för respektive matvagn. Avsikten är att ”mattorget” ska vara ett komplement till det befintliga matutbudet och bidra till att öka stadens attraktivitet. Verksamheten är ett pilotprojekt som kommer att utvärderas under hösten 2017.

Hyra för en plats är 10 000 SEK för säsongen 20 maj-30 september 2017. Vagnarna får stå uppställda mellan klockan 09.00-24.00 dagligen. Under övrig tid ska platsen vara avstädad och fri från utrustning och anordningar. Observera att kostnader för polistillstånd, tillsyn av livsmedelshantering och andra eventuella tillstånd för att uppfylla villkoren för överenskommelsen tillkommer.

Överenskommelsen om försäljningsplatsen och de fullständiga villkoren för platserna framgår i bilaga 2.

En intresseanmälan om att hyra en av platserna ska vara Lysekils kommun tillhanda senast den 28 april, se bifogad blankett.

De inkomna intresseanmälningarna kommer sedan att bedömas utifrån:

  • Att verksamheten uppfyller villkoren för matvagn (foodtruck), se bilaga 2.
  • Företagets presenterade affärsplan och ekonomiska förutsättningar.
  • Det presenterade matkonceptet. Kommunens avsikt är att utbudet på ”mattorget” ska vara ett komplement till stadens befintliga utbud.
  • Hur man tänker utforma den tillgängliga ytan på mattorget.
  • Planerad omfattning på verksamheten (hur många dagar per vecka och för vilken period man avser att ha matvagnen placerad på den upplåtna platsen).
  • Beslut om tilldelning av platser kommer att meddelas senast 5 maj.

Karta med placering för matvagnarPDF

Överenskommelse om försäljningsplatsPDF

Intresseanmälan - Hyra av en plats för matvagnPDF

Intresseanmälan - Hyra av en plats för matvagnPDF

Välkommen med din intresseanmälan!