Meny

Dela sidan på sociala medier

Dialogmöte på Skaftö

På förmiddagen besökte vi Brygghuset

Representanter från Näringslivscentrum och kommunledningen höll på förmiddagen den 3 april 2017 ett dialogmöte på Brygghuset i Fiskebäckskil. Tidigare kallades dessa möten för "smörjgropar", nu kallas de dialogmöten.

Reine Patiksson, ägare till Brygghuset, berättar att han är uppvuxen på Skaftö att han började i branschen med att jobba i glasskiosk och senare som servitör på Sturebaden, som senare hette Kapten Sture. Reine har drivit Golfkrogen vid Skaftö golfklubb i sju år och han har även arbetat på Gullmarsstrand.

Reine framhåller att det finns en samarbetsanda på ön, man hjälper varanda.

Brygghuset byggdes ut 2007. Det skapades en whiskybar och nu kunde man ta emot över 100 gäster. Investeringen i whisky har gett ett gott resultat och det är en enormt bra lågsäsongsaktivitet. Det är redan sju whiskyklubbar inbokade till hösten. Idag finns det cirka 1500 sorters whisky i baren.

Brygghuset har cirka 20 heltidsanställda, om somrarna är det ungefär 100 personer på lönelistan.

I slutet av 2009 ville Reine göra något helt annat, han ville bygga en restaurang från början. Det blev NH5, Norra Hamnen 5, i Lysekil. Reine och en kompanjon äger 50% vardera.

Förra året invigdes Slipens hotell och pensionat, som ligger intill Brygghuset och Reine har just tagit över golfkrogen på Skaftö.

Reine har några viktiga synpunkter som han informerar kommunrepresentanterna om;

- Hela branschen har svårt att rekrytera personal. Fler elever från Campus Väst måste ut och få praktik.

- Södra hamnen i Lysekil är oerhört viktig.

- Han vädjar till kommunen; Se möjligheter - och våga vara lite flexibel.

Efter Reine Patrikssons presentation av verksamheten fortsatte dialogmötet.

Näringslivscentrum meddelar att de har två nya personer i styrelsen, Ahlbin Gustafsson/Lysekilsposten och Martin Kyhlén/J E Lindboms.

Näringslivscentrum har haft möte med Regionala utvecklingsfonden om Gullmarsförbindelsen.

Kommunledningen informerar om att en ny näringslivsutvecklare/företagslots har anställts, Jan-Erik Larsson som börjar den 1 juni.

Trafikverket har signalerat att de vill avveckla Lysekilsbanan.

Preems utbyggnadsplaner gör att det finns ett stort behov att få fram bostäder. Kommunen lanserar en ny webbsida "Livet i Lysekil".

Maritima Lysekil fortsätter att utvecklas positivt. Axel Wenblads utredning pekar på vikten att behålla och vidareutveckla Kristineberg, Anne Gunnäs har varit i Wales och knutit värdefulla kontakter.

Från politikens håll meddelades att det läggs stort fokus på infrastrukturfrågorna just nu, Lysekilsbanan, väg 161 och 162. Rondell ska byggas i Hallinden 2018.

Seabaseds optionsavtal gick ut den 31 mars och det finns ingen politisk vilja att sälja marken på Grötö.

Kommunstyrelsen har fått information av Preem om deras utbyggnadsplaner. Efter utbyggnaden planeras cirka 200 nyanställningar och det genererar cirka 100 kringtjänster.

Kajerna i Havsbadet byggs om just nu, därefter ska andra kajer göras i ordoning.

Politikerna ställer sig positiva till den planerade festivalen Lysekil Live.

Därefter tackar Ulf Bertilsson, Martin Odell, Ann Bjerdén Olsson, Jan-Olof Johansson, Ronald Rombrant, Leif Schöndell och Michael Johansson för ett trevligt och informativt dialogmöte.